Algemene voorwaarden – Huisreglement

 1. Iedereen die een reservatie maak bij Tibamel verklaart zich automatisch akkoord met het
  huisregelement.
 2. U dient iedere reservatie te bevestigen door de betaling van een voorschot van 40 euro. Wij
  dienen het voorschot binnen de 3 dagen na uw reservatie te ontvangen.
 3. Wij aanvaarden enkel contante betaling.
 4. Voorschotten worden niet terugbetaald. Bij tijdige annulatie (48 uur voor aanvang van de
  saunabeurt) blijft het betaalde voorschot behouden voor 3 maand.
 5. Tibamel heeft het recht om mensen te weigeren of uit het complex te ontzetten om gelijk welke
  redenen.
 6. Voor het gebruik van ons saunacomplex, dient U eerst een douche te nemen
 7. Huisdieren zijn niet toegelaten.
 8. Het is verboden produkten toe te voegen aan sauna of whirlpool.
 9. Het is verboden drank en/of eten te verbruiken in de stoomcabine, de sauna of whirlpool.
 10. Badjas verplicht te dragen bij wandelen in de tuin.
 11. Het gebruik van badslippers is verplicht.
 12. Verpicht gebruik van handdoek in sauna en infraroodcabine en dit om hygiënische redenen.
 13. Romantiek kan, Erotiek niet.
 14. Gelieve de rust van de anderen(buren) te respecteren.
 15. Bij schade aangericht aan het gehuurde complex kan, zal er een schadevergoeding
  aangerekend worden.
 16. Instellingen van apparatuur worden door de klanten niet gewijzigd.
 17. Als klant bent U zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door Tibamel ter
  beschikking gestelde faciliteiten. Tibamel zal tengevolge ook nooit in gebreke gesteld kunnen
  worden.
 18. U dient de afgesproken tijdschema te respecteren en tijdig de ruimte te verlaten, zodat iedereen
  zijn besproken saunabeurt ten volle kan benutten in een gereinigd complex.
 19. Bij laattijdig verlaten van de faciliteitenruimte, zal de extra tijd aangerekend worden aan het
  geldend uurtarief.
 20. Tibamel is binnen de ganse woning rookvrij, dit met uitzondering van de tuin en het terras en dit
  in de voorziene asbakken.
 21. Tibamel kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van goederen.
 22. Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen
  ons en onze klanten is de rechtbank van Dendermonde bevoegd, tenzij door de wet een andere
  rechtbank wordt aangewezen.
 23. Kinderen dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassene.


Andy en Heidi wensen jullie een aangenaam verblijf toe in privé- sauna tibamel.